kõrgtööd.ee

Jääpurikate eemaldamine

Ohtlikute jääpurikate eemaldamine

Talvisel aastaajal tekivad enamasti vähesoojustatud majade katustele suured ja ohtlikud jääpurikad. Eriti ohtlik on see maja ümber mängivatele lastele, jalakäiatele ja parkivatele autodele. 

Kasutame ohtlikute jääpurikate eemaldamisel kummihaamreid ja tekitame hoone ümbrusesse lintidega turvaala, et vältida jalakäiate ning sõiduvahendite ohualasse pääsemist. 

Võlaõigusseaduse § 1059 sätestab, et ehitisealuse maa omanik või isik, kellel on muu asjaõigus, mille alusel ehitis on püstitatud, vastutab ehitise kokkuvarisemise tõttu, ehitiselt selle osade, jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus.

Lumekoristus katustelt ja ohtlikute jääpurikate eemaldamine
on tuttav probleem enamustele Eesti elanikele.

Lumekoristus katustel on iga-aastane nähtus, mida tuleb tihti ette talveilmadega, kui on rohkelt lund ja temperatuur kõigub vahemikus +1 ja -5 vahel.  Katusele koguneb ohtlikult suur hulk lund, mis avaldab üleliigset survet katusekonstruktsioonidele. Eriti ohtlik on olukord siis, kui tulevad plusskraadid ja lumi läheb sulades kordades raskemaks. Seetõttu võib tekkida oht lähedal liikuvatele inimestele ja parkivatele autodele. Pool meetrit märga lund kaalub kuni 30-kraadisel katusel keskmiselt 160 kilo ruutmeetri kohta. 1000m2 kohta kaalub sellises koguses lumi 160 tonni.  See võrdub ühe täiskaalus Boeing 747 lennukiga sinu katusel.

Lisaks on ju teadagi tõde, et majaomanik vastutab jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahjude eest. (Võlaõigusseaduse § 1059)

Vaata, mis juhtub siis, kui lumekoristus katustelt on tegemata: Link videole

Sulailmadega moodustuv vesi tekitab ulatuslikke niiskuskahjustusi, mis rikuvad hoone konstruktsiooni. 

MITTE KUNAGI ära mine ilma vastava kogemuse ja varustuseta katusele lund lükkama!!! Katuse pind on libe ja sellelt kukkumine võib lõppeda eluohtlikke vigastustega või halvemal juhul surmaga. Ühtlasi võib ilma spetsiaalse varustuseta lõhkuda katuse kattematerjali (kriimustused, mõlgid, lõhed). 

Järgides rahvusvahelise IRATA-sertifikaadi juhiseid lahendame Teie probleemi:

 
  • Kiirelt ja turvaliselt
  • Meie meeskond kasutab spetsiaalset varustust ja tugineb erialastele teadmistele ning kogemustele.
  • Lume lükkamisel me ei kasuta metallist otsadega labidaid, mis kahjustaksid katuse materjali. 

Usalda lumekoristus ja jää eemaldamine professionaalidele.