kõrgtööd.ee

Mis on kõrgtööd?

Mis on kõrgtööd ja sellega seonduv ehitusalpinism? 

Kõrgtööd on tööliik, kus inimene on ohutust pinnast vähemalt kahe meetri kõrgusel ja võib ettevalmistusabinõusid järgimata end kukkudes vigastada. 

 Üheks kõrgtoode haruks on ehitusalpinism, mille käigus kasutatakse spetsiaalset varustust ja köisligipääsu tehnikaid. Töö toimub peamiselt katustel ja muudel kõrgetel tasapindadel.  Ehitusalpinism pääseb ligi kohtadele, kuhu muidu oleks raske või isegi võimatu ligi pääseda. 

Köisligipääs võimaldab teha järgnevaid tegevusi: 

 • Ülevaatused, katsed ja mõõtmised
 • Hooldus ja remont
 • Paigaldamine
 • Puhastamine ja värvimine
 • Väljaõpe ja päästmine

Ehitusalpinismi eelised: 

 • Ei vaja töö tegemiseks tellinguid, rippkorve, tõstukeid ega platvorme.
 • Allolev pinnas tööd ei mõjuta, kuna töökohale laskutakse katustelt, mitte maa pealt nagu seda teevad tõstukid. 
 • Mobiilne ja kompaktne – puudub raske ja suuremõõtmeline tehnika. 
 • Võrreldes tõstukiga on ehitusalpinist oluliselt paindlikum – ta saab minna asjade vahele, peale, taha ja alla. Nii pääseb ligi ka kõige kõrgematesse ja raskematesse kohtadesse.
 • Võimaldab luua erilahendusi asjade liigutamiseks. Tänu julgestusvarustusele on ehitusalpinistil võimalik luua mitmeid erinevaid lahendusi elementide liigutamiseks ja kinnitamiseks. 

Puudused: 

 • Kuna töö toimub kõrgustes, siis nõuab see väga heal tasemel oskusi ja korralikku varustust. 
 • Kui teemaks on ühe suure ala värvimine/krohvimine, võib kiirem lahendus olla tellingute paigaldamine. See muidugi eeldab, et värvitava ala läheduses on piisavalt tasane pinnas
 • Tugeva tuule korral on alpinisti töö raskendatud ja enamasti keeldatud. 
 • Horisontaalne liikumine on aeglasem, kui tellingutel. 
 • Objektil peab alati olema vähemalt kaks inimest. 
 

MITTE KUNAGI ära roni ilma vastava varustuse ja oskusteta kõrgete objektide otsa! See võib kaasa tuua eluohtlikud vigastused või hullemal juhul surma. 

Usalda kõrgtööd meile. Teostame tööd läbimõeldult ja professionaalselt. 

Turvalisus

Meie töötajate ja teiste turvalisus on Elamusgrupp OÜ prioriteet. Teostame enda töid rahvusvahelise IRATA sertifikaadi nõuete järgi. Tänu IRATA- koolituse väljatöötatud tegevusjuhistele võimaldab köisligipääs teha tööd oluliselt madalama riskiga aidates hoida tööõnnetuste arvu madalal. 

Oma tööd tehes järgime alati etteantud nõudeid ja kasutame professionaalset ronimisvarustust.