kõrgtööd.ee

Kõrgtööd.ee hinnakiri

Allpool olev Kõrgtööd.ee hinnakiri kajastab tööde hindasid alates kõige lihtsamast projektist. Hinnad võivad muutuda, kui projekt osutub keerukaks. Hindade muutumisest anname kindlasti enne töö tegemist teada. 

Teenuste miinimumhind on 150€.

NB! Teenuste hinnad sõltuvad objekti suurusest, ligipääsuvõimalustest, läheduses paiknevatest kõnniteedest, parkivatest autodest jms, jääpurikate suurusest, katuse materjalist, objekti asukohast ja sellest, kui kiirelt peab objekt olema teostatud. Suuremamahulistel ja lepingulistel töödel pakume erisoodustust!

Teenused

Jää ja lume eemaldamine

Akende pesemine

Ehitusalpinism

Mis on ehitusalpinism ehk kõrgtööd

Miks valida kõrgtööd.ee?

Vastame Teie kirjadele 24h jooksul, hindame probleemi 3 päeva jooksul ja lahendame selle olenevalt probleemi suurusest esimesel võimalusel. Väiksemad mured lahendame samal päeval.

Kõik meie töötajad on teadlikud vastavatest ohutusnõuetest, et teostada kõrgtööd turvaliselt. Lisaks oleme kõrgtöödega aidanud nii eraisikuid, ettevõtteid kui ka avalikku sektorit.

Kasutame kõrgtöödeks vastavat varustust ning koolitame enda töötajaid regulaarselt. Lisaks tagame töö käigus turvalisuse ka läheduses viibivatele inimestele kasutades piirdelinte, valvurit ja muid vajalikke meetode. 

Meie eesmärk on pakkuda kliendile alati parimat lahendust. Aitame klienti nõu ja jõuga ning kui teame kedagi, kes suudaks tema probleemi efektiivsemalt lahendada, siis jagame kliendile tema kontakte. 

Kõrgtööd on parim alternatiiv erinevatele tõstukitele, redelitele ja rippkorvidele. Meie pääseme ligi kohtadesse, kuhu muudmoodi ei oleks võimalik. Alpinistlikku meetodit kasutades võib probleemi lahendada oluliselt kiiremalt ja soodsamalt kui näiteks tõstukiga. 

Pakume professionaalset kõrgtööde teenust üle kogu Eesti. Meie kontorid asuvad Tartus ja Tallinnas.